Dutch Muscle Cars & Dragracers

Pers / Press

Pers informatie
Zowel schrijvende als filmende pers kan zich aanmelden via pers@explosion.nl . Men dient aan te geven voor welke krant, magazine, omroep of anderszins men werkt. Het dient aanbeveling als men beschikt over een Nationale of Internationale perskaart. Tevens dient aangegeven te worden de namen van de betrokkene(n). Ook is het van belang om te weten wie van de personen een fotohesje nodig heeft om langs de baan te mogen fotograferen of te filmen. Alle rechten berusten bij Drag Race Vereniging eXplosion. De Vereniging vindt het van groot belang wanneer zoveel mogelijk materiaal in de vorm van publicaties en uitzendingen in bezit te krijgen. Vandaar dat de Vereniging een ieder verplicht om materiaal mee te nemen of beschikbaar te stellen. Dit kan in individuele gevallen nog nader besproken worden.

Press information
Both filming and redactional press can apply for a presscard at press@explosion.nl . You have to tell us for which newspaper, magazine, broadcasting agency etc you are working for, and a National or International presscard would be preferred. Do not forget to state your name-s- and how many -mandantory- press-jackets are needed. All rights will be for eXplosion. Anyone applying for a presscard has to show some kind of footage taken at an earlier date. All footage will be free to use by eXplosion. We would like to obtain as much publications or broadcasts as we can. Offcourse there are exeptions to the rule; ask for more information.

You must be logged in to post a comment Login