Op maandag 7 januari 2008 heeft een gesprek plaatsgevonden op het gemeentehuis te Drachten. De heer Piet Verhoef heeft het woord gevoerd met een aantal vertegenwoordigers van Stichting Vliegveld Drachten/Gemeente.Tijdens dit gesprek zijn een aantal onduidelijke kwesties aan bod gekomen en hebben geleid tot meer verduidelijking. Ook is de (bestek)tekening van het vliegveld besproken en daar waar aanpassingen behoefde gewijzigd. Ook is een duidelijke tijdspad afgesproken, waarin de diverse stukken (o.a. tekening, concept intentieverklaring) aangeleverd dienen te worden. De eerste informatieronde is 14 januari. Ook dient het Bestuur van Stichting Vliegveld Drachten over een aantal punten (o.a. huur, borg) zijn toestemming te moeten geven.

Het gehele Bestuur komt maandag 21 januari 2008 bij elkaar. Dit betekent concreet dat op 22 januari alle stukken en standpunten bekend zijn. Als alles verloopt zoals afgesproken kunnen begin februari alle opdrachten richting toeleveranciers eruit en worden alle voorbereidingen voor de evenementen volledig opgestart.

Theo Willemse