Dagelijkse update: Per email is het volgende bekendgemaakt aan eXplosion:er is een principe-toestemming van het IVW ontvangen over de baanverlenging en baanaanpassing (drempelverplaatsing). De concept intentieverklaring is bijna af en deze zal morgen (vrijdag) met het bestuur van Stichting Vliegveld Drachten worden afgestemd.