De definitieve versie van de intentieverklaring is thans in concept gereed. De intentieverklaring geeft aan dat we voor 5 jaar met 3 wedstrijden per jaar kunnen dragracen.
Dit vormt nu de basis om de financiering voor het nieuwe asfalt en baanverlenging te gaan verzorgen. De plannen voor de aanleg van een taxibaan/returnroad zijn zeer lastig tot financieel onhaalbaar.

In het kort is het volgende afgesproken:
De drempel (zebrapad) wordt verplaatst waardoor de finishlijn op de 200 meter geheel vrij komt te liggen. Op dit deel dient nieuw asfalt te worden aangebracht. Deze is immers door de schoonmaakactie onveilig en slecht geworden. Daarnaast willen we een baanverlenging waar normaliter de Line-up is. Door de drempelverplaatsing en de baanverlenging verkrijgen we een dragstrip van + 315 meter. Door deze aanpassingen creeren we een top kwalitatieve 200 meter baan. Om dit mogelijk te maken hebben wij financiele middelen nodig. Deze financien zijn cruciaal om het drag racen terug te krijgen op de plek waar het al 35 jaar is. Wie hieraan financieel kan en wil deelnemen kan contact opnemen via e-mailadres info@explosion.nl.
Informatie over allerlei sponsormogelijkheden zijn te vinden op de site www.eXplosionDragRacing.com


Drachten NEWS Update – feb 7, 2008
The definitive version of the “Declaration of Intent” is currently finished. It mainly says we can dragrace for the following 5 years with 3 events per year.
This Declaration will form the basis for the financing of the new asphalt for the track. Plans for creating a return-road are very difficult to accomplish and financially not possible unfortunatly.

In short, the following has been agreed;
The ‘zebra-crossing’ will be moved further down the track, so the 1/8 mile finish-line lies completely inside the 200 meters of track from the starting-line. The asphalt where currently the zebra-crossing is will have to be renewed because this has been damaged by the cleanup.
Besides the moving of the zebra-crossing lines, there will also be asphalt added to the starting-line area. In all, there will be a total of 315 meters of ‘good’ asphalt which can be made into a Top quality 1/8 mile-track.
But to make this all possible we need more financial fundings. These fundings are crucial for getting dragracing back to the place where it has been for over 35 years! Anyone who wishes to help and/or participate can get in contact by email at: info@explosion.nl
Information about possibilities for sponsoring can be found on the mainsite: www.eXplosionDragRacing.com