Vorige week zijn een aantal zaken in behandeling genomen. Deze plooien in het totaalpakket dienen wel gladgestreken te worden.
Wij hebben het door de gemeente aangeboden Bestek samen met de aannemer besproken. De hieruit voortkomende offerte is aangeboden aan Stichting Vliegveld Drachten/de Gemeente. Deze moeten hier hun goedkeuring aangeven. Zonder deze goedkeuring kunnen wij geen aanvang nemen met de werkzaamheden. De aannemer is op de hoogte van de strakke planning van de werkzaamheden. Ook Stichting Vliegveld Drachten/de Gemeente is op de hoogte van de noodzaak dat vóór 15 maart de werkzaamheden uitgevoerd dienen te zijn.
Tevens zijn de voorwaarden voor het gebruik van het terrein i.v.m. onze evenementen ter beoordeling aan ons gemaild. Hierop hebben wij enkele aanpassingen aangebracht en deze dienen ook vanuit Stichting Vliegveld Drachten goedgekeurd te worden. Daarnaast moeten wij informatie verschaffen over de door ons gebruikte vloeistof van de Traction Compound.

Theo Willemse


Drachten NEWS – feb 18th, 2008

Last week we have been focussing on a couple of items. We’ve gone through the building-plans with the local county and the constractor. The contractors quotation has been handed over to “St. Vliegveld Drachten” and the county. They will have to agree with the quotation before any work on the track itself can begin. All parties involved know of the deadline that the track-construction has to be finished before the 15th of March. (reminder: Breadingseason is starting then, and there is no activity allowed on the airfield or the surrounding area.
The conditions for usage of the airfield have been to us to take notice of. There were some adjustments made by us and these will have to be approved by “Stichting Vliegveld Drachten”. We also have to provide information about the type of liquid being used concerning the traction compound.

Theo Willemse