HUISHOUDELIJK REGLEMENT MILIEU DRACHTEN 2008

• Als Drag Race Vereniging eXplosion zijn we zuinig op onze locatie. Dit betekent dat we zeer zorgvuldig omgaan met het milieu. Alle teams dienen zorg te dragen voor het schoonhouden van het gebied waar we ons met zijn allen bevinden

• Zorg ervoor dat onder de voertuigen zeilen, opvangbakken of andersoortige opvang mogelijkheden voor het opvangen van vloeistoffen worden geplaatst. De Milieuregels dienen verder nageleefd te worden zoals gesteld in de reglementen van de KNAF en KNMV. Er zal door de organisatie streng worden gecontroleerd. Grondzeilen zijn te koop bij de stand van eXplosion.

• Gooi het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Doe het afval bij voorkeur in vuilniszakken.

• Zijn de vuilniszakken op? Op de stand van eXplosion zijn beperkt vuilniszakken te verkrijgen. Zij zijn uitsluitend bestemd om afval tijdens het evenement in weg te doen.

• De afvalcontainers staan verspreidt over het terrein. Kijk in je omgeving waar precies de afvalbak staat.

• Neem al het chemisch afval weer mee terug, zoals oude slicks, accu’s en afgewerkte olie. De kosten voor het verwijderen hiervan zijn zeer hoog en worden doorberekend aan de Vereniging.

• Laat geen huisraad of andere bijzonder afval achter op het terrein. Gebleken is dat ijskasten, meubilair en de meest waanzinnige voorwerpen achtergelaten worden op
het terrein. Neem dit bijzondere afval mee terug. De Vereniging draait op voor de verwijderingkosten.

• Bij het niet nakomen van deze Huishoudelijk Regels en/of aanwijzingen van officials kunnen disciplinaire straffen worden uitgedeeld. Onmiddellijke verwijdering van het terrein en uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd is de minimale straf.