Belangrijk!
Iedere racer wordt dringend verzocht om in de pits een opvang-bak of zeil onder zijn voertuig te plaatsen om eventuele vloeistoflekkages in de grond te voorkomen.

Important!
Every racer is asked urgently to place some sort of container or sheet under his vehicle in the pits to prevent accidental fluidleakage into the ground.