Deelname 16-jarigen in de dragrace sport
(alleen nog auto)

Er zijn mogelijkheden voor 16-jarigen, zoals in andere disciplines al van toepassing is, om aan de dragrace sport (op dit moment alleen nog autoklassen) mee te mogen doen in hogere klassen. De klassen Junior Dragbike en Junior Dragster blijven uiteraard altijd toegankelijk voor de jeugd.

Om deel te mogen nemen aan een klasse zijn voorwaarden verbonden die door de KNAF zijn geformaliseerd. Hieronder staat de beschrijving van de mogelijkheden.

De minimum leeftijd om in aanmerking te komen voor een dragrace licentie is 16 jaar en in het jaar dat men die leeftijd bereikt, kan afhankelijk van de ervaring en voor bepaalde klassen, op de hiernavolgende voorwaarden een dragrace licentie voor de aangegeven klassen worden verkregen:

– Minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in de klasse Junior Dragster in de voorgaande 4 jaar.

– Deelname uitsluitend in een dragster met een maximale tijd van 8.00 sec of langzamer en maximaal 270 km/u; rijdt men sneller dan deze index dan wordt men bestraft met een waarschuwing en bij de tweede overtreding volgt uitsluiting van het evenement.

– Uitgifte van de licentie (Club of EU/Nationaal) geschiedt op grond van afname van licentieruns volgens de internationale regels onder toezicht van een KNAF dragrace licentiefunctionaris.
Daarnaast kunnen jeugdigen die geen of onvoldoende ervaring hebben opgedaan in de klasse Junior Dragster in het jaar dat men de leeftijd van 16 jaar bereikt op de volgende voorwaarden in aanmerking komen voor een dragrace licentie voor een bepaalde (opstart) klasse:

– Geen ervaring of niet minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in de klasse Junior Dragster in de voorgaande 4 jaar.

– Uitsluitend in de klasse Streetmachines ET in een voertuig met een index van 12.00 sec of langzamer; rijdt men sneller dan deze index dan wordt men bestraft met een waarschuwing en bij de tweede overtreding volgt uitsluiting van het evenement.

– Uitgifte van de licentie (Dragrace Registratiebewijs of Club) geschiedt op grond van afname van licentieruns volgens de internationale regels onder toezicht van een KNAF dragrace licentiefunctionaris.

Bij deze laatste mogelijkheid kan men NIET op een daglicentie rijden. De deelnemer(ster) dient minimaal te beschikken over de Dragrace Registratiebewijs of de Clublicentie voor Streetmachines ET.

Theo Willemse
voorzitter