De entrylist voor de Internationals zijn hier te vinden -> LINK
Controleer of je bij de juiste klasse etc. staat, of dat je er überhaupt bij staat als je je ingeschreven hebt. Mocht er iets niet kloppen geef dit dan vóór a.s. donderdag door i.v.m. het versturen van de bevestigingen. secretariaat@explosiondragracing.com
—–
You will find the entrylist for the Internationals here -> LINK
Just take a moment to look if you are at the right class etc. and if you are mentioned when you have entered. If not, be so kind to inform us about this before next Thursday, so we can send you the correct confirmations. secretariaat@explosiondragracing.com
—–
Sie finden das entrylist für die Internationals hier -> LINK
Bitte nehmen Sie sich einige Zeit um zu schauen ob Sie in der rechten Kategorie etc. sind und ob Sie erwähnt werden, als Sie genennt haben. Wenn nicht, seien Sie so nett, uns darüber zu informieren vor folgendem Donnerstag, weil wir den korrekten Bestätigungen abschicken kann. secretariaat@explosiondragracing.com