Dutch Muscle Cars & Dragracers

Lidmaatschapsgelden

Beste Leden,

Het jaar 2012 is inmiddels al weer aardig onderweg, we hebben de Algemene Ledenvergadering achter de rug en de Explosion Crew is inmiddels druk doende met voorbereidende activiteiten voor het komende seizoen. Deze voorbereidende werkzaamheden gaan gepaard met diverse noodzakelijke uitgaven. Op dit moment is de vereniging voor deze uitgaven volledig afhankelijk van contributie inkomsten. Daarom zou tijdige betaling van de contributiegelden zeer wenselijk zijn.

Bij beschouwing van reeds betaalde contributie viel op dat nog slechts 1/3 van de leden voor dit jaar betaald heeft. Ook bij de ALV heeft een groot aantal leden deelgenomen zonder de contributie betaald te hebben. Vandaar het verzoek om per ommegaande maar in ieder geval voor 15 April 2012 de Contributie over te maken op rekeningnummer: 81.92.00.891 o.v.v : Startnummer, achternaam en voornaam. Zonder contributie betaald te hebben is de inschrijving helaas niet geldig.

Met vriendelijk Groet

Bestuur Explosion

Extra aanvulling:

Rijdend lidmaatschap eXplosion: € 75,- per jaar.
Lidmaatschap eXplosion: € 50,- per jaar.

Rekeningnummer: 81.92.00.891
IBAN: NL52 FTSB 0819200891 / BIC: FTSBNL2R
Ten name van Drag Race Vereniging eXplosion, De Bilt, Nederland.

You must be logged in to post a comment Login