Beste Motorrijders,

naar aanleiding van verschillende opmerkingen over de sterk toegenomen KNMV licentiekosten voor deelname aan de 3 Drachtens, is er een gesprek geweest tussen eXplosion en de KNMV. Het gesprek is verhelderend en constructief geweest en heeft uiteindelijk tot de volgende uitkomsten geleid:

1) Deelnemers die voornemens zijn alleen de 3 Drachtens te rijden (of in ieder geval alleen wedstrijden in Nederland) kunnen volstaan met de veel goedkopere Nationale licentie.

2) Voor de klassen waar een districtslicentie voor van toepassing is kan weer vaker dan 1-malig met een daglicentie gereden worden.

Wij hopen dat hiermee de belangrijkste problemen opgelost zijn. De KNMV zal zelf ook nog een mailing uitdoen waar melding in gedaan wordt van bovenstaande zaken.

Het bestuur.