Dutch Muscle Cars & Dragracers

Important notice / Belangrijk bericht komende Internationals 2012

Op maandagochtend 6 augustus 2012 is er intensief overleg geweest tussen organisatie en Dragrace Vereniging eXplosion. Beide liggen op één lijn en zijn van mening dat als het aantal inschrijvingen onder de 140 blijft, voor een tweede maal de Drachten Internationals 2012 afgelast moet worden.
Met het streven van 140 deelnemers zitten we onder het beoogde aantal van 150 deelnemers. Dit beoogde aantal is gebaseerd op de financiën die daarmee binnenkomen. De organisatie neemt het aantal van 10 deelnemers minder op zich.

De deadline is gesteld op vrijdagmiddag 10 augustus 18:00 uur. Zijn er dan geen 140 inschrijvingen, dan wordt er een week later ook niet gereden. Dit ten nadele van de deelnemers die reeds hebben ingeschreven en het evenement willen zien doorgaan.
Van de 105 ingeschrevenen had volgens de controle van maandag 6 augustus 12:00 uur slechts 66 betalende deelnemers. Minder dan de helft die nodig is om het evenement doorgang te kunnen laten vinden.

Hier nogmaals de oproep als je met je dure materiaal wil kunnen blijven rijden in Nederland, dan gaarne z.s.m. inschrijven!!
Ken je iemand die nog niet op de lijst staat, haal hem of haar over om z.s.m. in te schrijven!!

Inschrijven kan via:
http://www.explosiondragracing.com/2012-inschrijfformulier-entryform-eintragsformular

De huidige entrylist Drachten Internationals 2012 (wordt dagelijks geupdate bij nieuwe inschrijvingen):
http://www.explosiondragracing.com/dragracing-drachten-info/entrylists/2012-2/2012-entrylist-drachten-internationals-17-19-augustus

On Monday 6 August 2012, there have been intensive contact between organization and Dragrace Club eXplosion. Both are in line and believe that if the number of enrollments below 140 continues for a second time the Drachten Internationals 2012 has to be canceled.

With the goal of 140 participants, we are below the target number of 150 participants. This target number is based on the finances thereby arrive. The organization takes the number of 10 participants less in itself.

The deadline has been set on Friday August 10 18:00. If there are not 140 entries or more, then a week later, there will be no dragraces at all at Drachten Airport. The detriment of the participants who have already registered and want to see the event continue.
Of the 105 had enrolled under the control of Monday, August 6 12:00 only 66 paying participants. Less than half that required to pass the event to be able to find.

Here again the call, if you wanna race at Drachten in the near future with your expensive equipment, then please register ASAP!
Do you know someone who isn’t at the entrylist, ask him to subscribe ASAP!!

You can register via:
http://www.explosiondragracing.com/2012-inschrijfformulier-entryform-eintragsformular

The current entry list Drachten Internationals 2012 (is updated daily when new subscriptions register):
http://www.explosiondragracing.com/dragracing-drachten-info/entrylists/2012-2/2012-entrylist-drachten-internationals-17-19-augustus

You must be logged in to post a comment Login