Dutch Muscle Cars & Dragracers

Algemene leden vergadering 6 januari 2013 13:00 uur Waalwijk

Beste Leden,

het bestuur van Dragrace Vereniging eXplosion is sinds de laatste update druk bezig geweest met de plannen voor het nieuwe seizoen en is ondertussen een aantal belangrijke stappen verder. We willen daar graag tekst en uitleg over geven en ook een ieder nog eens op de hoogte brengen van de huidige situatie van de vereniging. Verder moet er voor de eerste Drachten nog een hoop werk verzet worden waar we het in de vergadering over willen hebben en er moeten nog een aantal belangrijke beslissingen genomen worden. Daarom willen we op afzienbare termijn de Algemene Leden Vergadering organiseren, maar dit ook niet midden in de kerstperiode laten vallen. Dit omdat dit mogelijk ten koste kan gaan van het aantal mensen die dan aanwezig kunnen zijn. Vandaar dat de keuze nu gevallen is op 6 januari 2013. Naast vergaderen kunnen we elkaar dan ook nog de beste wensen doen.

Let op: we hebben het hier over de Algemene Leden Vergadering van Dragrace Vereniging eXplosion. Er is klaarblijkelijk ook een vergadering door Xpoevents gepland, eXplosion is daar niet bij betrokken en distantieert zich van deze bijeenkomst.

Details voor tijd en locatie:

Algemene Leden Vergadering Dragrace Vereniging eXplosion

Datum : 6 januari 2013, aanvang 13.00

Hotel Waalwijk
Burg.  Van de Klokkenlaan 55
5141EG Waalwijk
Google Maps locatie

We willen de vergadering laagdrempelig houden en daarmee een zo breed mogelijke groep aanwezig hebben. We verwelkomen naast de rijders dan ook graag anderen die verwantschap hebben met het dragracen om een zo breed mogelijke vergadering te kunnen houden, dus schroom niet om extra mensen mee te nemen.

Als er ingezonden stukken zijn of aanmeldingen voor een bestuurs of andere functie zijn, meld dit dan zo spoedig mogelijk zodat we hier goed op kunnen voorbereiden.

Met vriendelijke Groet,
Bestuur van Dragrace Vereniging eXplosion


You must be logged in to post a comment Login